Creatief Denken

Bij de term 'creatief denken' denk je niet direct aan de mogelijkheid op een systematische wijze creativiteit te stimuleren. En toch, er is zo'n methode die je op systematische wijze door een creatief denkproces leidt.

Wij zijn gewend om bij een vraagstuk binnen hetzelfde denkkader waarbinnen het vraagstuk is ontstaan na te denken over een oplossing. Wij gebruiken daartoe onze vaste denkpatronen in ons brein. De methode Creatief Denken daagt ons uit om het gebruikelijk pad te verlaten en vanuit andere perspectieven naar het vraagstuk te kijken. Hierdoor maken wij in ons brein de weg vrij naar oplossingen die we anders niet hadden bedacht.

IMG_2147_1024

Print Friendly, PDF & Email